Q-Dent Katarzyna Kochańczyk
gabinet stomatologiczny
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Chirurgia stomatologiczna to głównie drobne zabiegi w obrębie wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich jamy ustnej, do najczęściej wykonywanych zabiegów należą ekstrakcje zębów.

Zalecenia przez zabiegiem chirurgicznym:
Sam zabieg u osób ze schorzeniami ogólnymi wymaga konsultacji lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego. Nie wolno samodzielnie odstawiać zażywanych leków, gdyż może to grozić powikłaniami takimi jak np. nadmierne krwawienie. Przed zabiegiem należy spożyć lekki posiłek i bezwzględnie wystrzegać się spożywania alkoholu.

Zalecenia po zabiegu chirurgicznym:
  • opatrunek można usunąć po 30 minutach od zabiegu
  • nie należy jeść ani pić przez 2 godz. po zabiegu
  • należy unikać palenia papierosów przez 3-4 godziny od zabiegu
  • jeść tylko ciepłe lub chłodne (nie gorące) i półpłynne pokarmy
  • nie wolno płukać intensywnie ust do dwóch dni, po tym czasie można stosować preparaty zalecone po ekstrakcji, które wspomogą gojenie rany
  • nie należy ogrzewać twarzy po stronie ekstrakcji - należy zwrócić uwagę na ułożenie głowy w trakcie snu tak, by nie ogrzewać poduszką tej strony twarzy
  • wskazane jest stosowanie zimnego okładu 2-3 godz. po zabiegu
  • w przypadku konieczności zażywania leków zaordynowanych po zabiegu (np. antybiotyku) stosować się bezwzględnie do zaleceń lekarza, nie odstawiać samodzielnie leków
  • w razie wystąpienia dolegliwości bólowych można zastosować ogólnodostępne środki przeciwbólowe za wyjątkiem preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (aspiryna, polopiryna)