Q-Dent Katarzyna Kochańczyk
gabinet stomatologiczny
PROTETYKA

Zabiegi protetyczne mają na celu odtworzenie braków zębowych powstałych po utracie zębów.
W moim gabinecie zajmujemy się wykonywaniem uzupełnień ruchomych i stałych, starając się zaproponować rozwiązanie najbardziej komfortowe dla danego pacjenta.

Nasza oferta obejmuje:
 • korony porcelanowe na metalu, złocie
 • korony pełnoceramiczne
 • korony kompozytowe
 • korony tymczasowe
 • mosty tradycyjne
 • mosty adhezyjne
 • mosty kompozytowe na podbudowie z włókna szklanego
 • wkłady, nakłady ceramiczne i kompozytowe
 • licówki porcelanowe, kompozytowe
 • wkłady koronowo-korzeniowe tradycyjne, z włókna szklanego
 • protezy szkieletowe klasyczne i z zastosowaniem precyzyjnych elementów retencyjnych
 • protezy teleskopowe
 • protezy elastyczne
 • protezy akrylowe
 • szyny relaksacyjne